WCAG 2.0 kriteeriumid

Juurdepääsetavuse ehk WCAG 2.0 kriteeriumid on soovitused tegemaks veebisisu kergemini ligipääsetavaks, sealhulgas nägemis-, kuulmis-, kõne-, liikumis-, vaimu- ja keelepuudega, õpiraskustega või neuroloogilise häirega kasutajatele.

NB! WCAG 2.1 on hetkel koostamisel ja on plaanitud avaldada standardina aastal 2018.

Kriteeriumid: A-tase (madalaim), AA-tase ja AAA-tase (kõrgeim)

Palun kontrollida alati vastavat punkti ka tervikliku dokumentatsiooni How to Meet WCAG 2.0 lehelt (info võib aja jooksul uueneda/muutuda).

Lõpetatud/viimati muudetud: 17.01.2013

A-TASEME kriteeriumid

1.1.1 Tekstiline alternatiiv mittetekstilisele sisule

 1. Kontrolli, et oleks olemas lühike tekstiline alternatiiv mittetekstilisele sisule ning see täidaks sama eesmärki ja edastaks sama informatsiooni. ÜLDINE 94
 2. Kui lühike tekstiline alternatiiv ei suuda piisavalt hästi edastada informatsiooni kirjeldamaks vastavat mittetekstilist elementi (nt diagrammi), siis peaks olema täidetud üks alljärgnevatest tingimustest.
  1. Kontrolli, et oleks olemas pikk tekstiline alternatiiv, mis täidaks sama eesmärki ning edastaks sama informatsiooni mis mittetekstiline sisu. ÜLDINE 92
  2. Kontrolli, et oleks olemas pikk tekstiline alternatiiv vastava mittetekstilise sisu lähedal ja lühike tekstiline alternatiiv edastaks pika tekstilise alternatiivi asukoha. ÜLDINE 74
  3. Kontrolli, et pikemale tekstilisele alternatiivile saaks ligi lingi kaudu ja link asuks mittetekstilise sisu järel. ÜLDINE 73
 3. Kui mittetekstiline sisu on kontroll- või sisendväli.
  1. Kontrolli, et mittetekstilise sisu eesmärk oleks selge, isegi kui funktsionaalsus kaob. ÜLDINE 82
 4. Pikema tekstilise alternatiivi kirjeldamiseks kasutage üht alljärgnevatest meetoditest:
  1. longdesc atribuuti, HTML 45
  2. object elementi. HTML 53
 5. Kui mittetekstiline sisu on ajapõhine (video, audiofail), siis
  1. järgneb audio- või videopõhisele sisule kirjeldav tekst, ÜLDINE 68
  2. peab lisama lühikese kirjeldava teksti sisu kohta (võimalusel autor ja pealkiri). ÜLDINE 100
 6. Kui tugitehnoloogia ignoreerib mittetekstilist sisu, siis
  1. on img elemendil tühi alt atribuut ja title atribuuti ei kasutata; HTML 67
  2. on dekoratiivsed pildid, mis ei sisalda informatsiooni, lisatud CSSi abil. CSS 9
 7. Kui mittetekstiline sisu on CAPTCHA.
  1. Kontrolli, et tekstiline alternatiiv kirjeldaks CAPTCHA eesmärki (näiteks: "Sisesta sõna pildil", "Sisesta tähed, mida nimetati audiofailis"). ÜLDINE 143
  2. Kontrolli, et CAPTCHA oleks dubleeritud muul kujul. ÜLDINE 144
 8. Kontrolli, et <input type="image"> elemendil oleks alt atribuut ja see kirjeldaks nupu funktsionaalsust. HTML 36
 9. Kontrolli, et kombineeritud pildi ja teksti puhul, mis viitavad samale ressursile, ei oleks dubleerimist. HTML 2
 10. Kontrolli, et img elemendi puhul oleks kasutatud alt atribuuti. HTML 37
 11. Kontrolli, et applet elementidel oleks tekstiline alternatiiv. HTML 35
  1. Applet´il on lisatud alt atribuudile tekst ning lisaks on tekst applet elemendi sees.
 12. Kontrolli, et object elementidel oleks tekstiline alternatiiv. HTML 53
 13. Kontrolli, et emotikonidel, sümbolitest koosnevatel piltidel, interneti slängisõnadel oleks tekstiline alternatiiv. HTML 86
 14. Kontrolli, et kasutatud oleks üht alt atribuuti, et kirjeldada ühesugust img elementide gruppi. ÜLDINE 196

1.2.1 Heli ja video (eelsalvestatud)

 1. Kontrolli, et oleks olemas alternatiiv helilisele sisule. ÜLDINE 158
 2. Kontrolli, et oleks olemas alternatiiv videopõhisele sisule. ÜLDINE 159
 3. Kontrolli, et oleks olemas heliline alternatiiv olulisele videopõhisele sisule. ÜLDINE 166

1.2.2 Seletavad tekstid eelsalvestatud sisule (mitte subtiitrid)

 1. Alati avatud seletavad tekstid. ÜLDINE 93
 2. Suletavad seletavad tekstid. ÜLDINE 87

1.2.3 Helikirjeldus

 1. Kontrolli, et oleks olemas alternatiiv ajapõhisele meediale. ÜLDINE 69
 2. Kontrolli, et alternatiivi link oleks kohe pärast mittetekstilist sisu. ÜLDINE 58
 3. Kontrolli, et oleks pakutud teine valikuline versioon helilise kirjeldusega. ÜLDINE 78
 4. Kontrolli, et videost oleks olemas teine versioon, mis sisaldab helilist kirjeldust. ÜLDINE 173
 5. Kontrolli, et videol oleks heliline kirjeldus. ÜLDINE 8

1.3.1 Info ja seosed

 1. Kontrolli, et struktuuri loomisel oleks kasutatud semantilisi elemente. ÜLDINE 115
 2. Kontrolli, et rõhutatud tekstiosade puhul oleks kasutatud vastavaid semantilisi elemente. HTML 49
 3. Kontrolli, et rõhutatud tekstiosade puhul oleks antud idee edasi ka teksti abil. ÜLDINE 117
 4. Kontrolli, et struktuur ja presentatsioon oleksid eraldatud. ÜLDINE 140
 5. Kontrolli, et värviga rõhutatud sisu oleks ka semantika abil rõhutatud. ÜLDINE 138
 6. Kontrolli, et kahedimensioonilise info puhul oleks kasutatud table, tr, th ja td elemente. HTML 51
 7. Kontrolli, et tabelite puhul oleks kasutatud caption elementi. HTML 39
 8. Kontrolli, et tabelites info ja päise lahtrite sidumiseks oleks kasutatud scope atribuuti. HTML 63
 9. Kontrolli, et tabelites info ja päise lahtrite sidumiseks oleks kasutatud id ja headers atribuute. HTML 43
 10. Kontrolli, et vormi kontrollid oleks vajadusel grupeeritud fieldset ja legend elementide abil. HTML 71
 11. Kontrolli, et select elemendi väärtused oleks gruppide puhul rühmitatud optgroup elemendi abil. HTML 85
 12. Kontrolli, et nimekirjade või lingigruppide puhul oleks kasutatud ul, ol ja dl elemente. HTML 48
 13. Kontrolli, et pealkirjade puhul oleks kasutatud h1h6 elemente. HTML 42
 14. Kontrolli, et skripti abil sisu lisamisel oleks kasutatud Document Object Model (DOM) funktsioone. SKRIPT 21
  1. Vaata lähtekoodi ja kontrolli, et uue sisu lisamisel poleks kasutatud funktsioone document.write(), innerHTML, outerHTML, innerText või outerText.

1.3.2 Loogiline järjestus

 1. Kontrolli, et sisu oleks loogilises järjekorras. ÜLDINE 57
 2. Kasuta Unicode´i paremalt vasakule või vasakult paremale tähist, et muuta sisu suunda, kui tekib vale järjekord. HTML 34
 3. Kasuta dir atribuuti inline elemendis, et parandada probleeme tekstiosades, millel on muust dokumendist erinev tekstisuund. HTML 56
 4. Kontrolli, et HTMLi sisu CSSita oleks loogiline ja elementide seosed säiliksid. CSS 6
 5. Kontrolli, et tähtede vahe tekitamiseks oleks kasutatud ainult CSSi. CSS 8

1.3.3 Tajumine

 1. Kontrolli, et oleks antud ka tekstiline juhend nende elementide kohta, mis on mõistetavad ainult kuju, suuruse, heli või asukoha järgi. ÜLDINE 96

1.4.1 Värvide kasutus

 1. Kontrolli, et värvierinevustega edastatud informatsioon oleks olemas ka tekstina. ÜLDINE 14
 2. Kontrolli, et teksti värviga edastatud informatsioon oleks edastatud ka muudmoodi. ÜLDINE 182
 3. Kontrolli, et vormides värviga edastatud info oleks edastatud ka teksti kujul. HTML 92
 4. Kontrolli, et ümbritseva teksti suhtes oleks kasutatud 3:1 kontrasti suhet ja linkide puhul fokuseerimisel lisavihjeid, kui kasutatakse vaid värve nende eristamiseks. ÜLDINE 183
 5. Kui pildil on kasutatud info edastamiseks värvi, siis kontrolli, et oleks kasutatud nii värvi kui ka mustrit. ÜLDINE 111

1.4.2 Heli kontrollimine

 1. Kontrolli, et automaatselt mängiv heli peatuks kolme sekundi jooksul. ÜLDINE 60
 2. Kontrolli, et kasutajal oleks võimalik lehe alguses heli välja lülitada. ÜLDINE 170
 3. Kontrolli, et heli mängitakse ainult kasutaja soovil. ÜLDINE 171

2.1.1 Ligipääsetavus klaviatuuri abil

 1. Kontrolli, et kõik funktsioonid oleksid ligipääsetavad vaid klaviatuuri kasutades. ÜLDINE 202
  1. Kasuta veebilehel edasi liikumiseks Tab-klahvi, tagasi saab liikuda Shift+Tab kombinatsiooniga.
 2. Kontrolli, et linkide ja vormi elementide nimed, väärtused ja seisundid oleksid täpsustatud vastavalt spetsifikatsioonile. HTML 91
 3. Kontrolli, et kõik interaktiivsed funktsioonid oleksid ligipääsetavad klaviatuuri abil ning täidetud oleks vähemalt üks järgnevatest tingimustest.
  1. Hiire funktsioone saab kasutada kõrvuti klaviatuuri funktsioonidega. SKRIPT 20
   1. mousedown event vajab keydown event´i.
   2. mouseup event vajab keyup event´i.
   3. click event vajab keypress event´i.
   4. mouseover event vajab focus event´i.
   5. mouseout event vajab blur event´i.
 4. Ligipääsetavuse tagamiseks klaviatuuri abil on kasutatud algupäraseid klikatavaid HTMLi elemente, milleks on ankur ja nupud. SKRIPT 35
  1. Kui skripti tuge pole, peab säilima funktsionaalsus href atribuudi või vormi postitamise kaudu.
 5. Klaviatuuri kasutades toimivad samad efektid mis hiirt kasutades. SKRIPT 2

2.1.2 "Ei" klaviatuurilõksule

 1. Kasuta klaviatuuril Tab-klahvi ja liigu üle kogu veebilehe sisu ning vaata, et sa kuhugi "kinni" ei jääks. ÜLDINE 21
  1. Kontrolli, et CSSiga ei oleks linkidelt/nuppudelt outline border´it ära võetud, sest kasutaja ei näe, kus ta hetkel Tab´iga on.

2.2.1 Ajapiirangud

 1. Kontrolli, et oleks lisatud märkeruut, mis võimaldaks kasutajal seanssi pikendada (kasvõi lõpmatuseni). ÜLDINE 133
 2. Kontrolli, et kasutajale oleks antud võimalus tühistada ajalimiit lehe ülaosas. ÜLDINE 198
 3. Kontrolli, et algset aega oleks võimalik pikendada kümme korda ja seanss sel ajal ei aegu. ÜLDINE 180
 4. Hoiata kasutajat lõppevast ajalimiidist ja paku võimalust ajalimiidi pikendamiseks. SKRIPT 16, SKRIPT 1
 5. Kontrolli, et liikumist ja lehe kerimist saaks peatada ja soovi korral taas käivitada ning jätkata sealt, kus pooleli jäi. ÜLDINE 4
 6. Kontrolli, et skripti abil veebilehel liikumist ja kerimist saaks soovi korral peatada ja taas käivitada ning jätkata sealt, kus pooleli jäi. SKRIPT 33
 7. Kontrolli, et skripti abil keriv tekst oleks saadaval ka staatilisena, et kõigil, kes ei suuda ettenähtud tempos sisu jälgida, oleks siiski võimalik sellega tutvuda. SKRIPT 36

2.2.2 Paus ja stopp

 1. Kontrolli, et vilkuv element vilguks vähem kui viis sekundit. ÜLDINE 11
 2. Kontrolli, et kõiki vilkuvaid elemente (näiteks bännereid) oleks võimalik korraga peatada (Esc-klahv). ÜLDINE 187
 3. Kontrolli, et animeeritud GIF-fail ei vilguks kauem kui viis sekundit. ÜLDINE 152
 4. Skripti abil vilkumist luues lõpeta vilkumine hiljemalt viiendal sekundil. SKRIPT 22
 5. Kontrolli, et oleks võimalik liikumist, vilkumist ja sisu automaatset uuendamist peatada. ÜLDINE 186
 6. Kontrolli, et lehte oleks võimalik uuendada, et vilkumine peatada, ning uuendatud lehel oleks sama funktsionaalsus ja info. ÜLDINE 191

2.3.1 Vilkumise piiramine (haigushoogude tekkimise vältimiseks)

 1. Kontrolli, et ükski komponent ei vilguks rohkem kui kolm korda ühe sekundi jooksul. ÜLDINE 19
 2. Kontrolli, et vilkuv ala oleks piisavalt väike. ÜLDINE 176
 3. Kontrolli programmi (näiteks PEAT) abil, et sisu ei rikuks vilkumise reegleid. ÜLDINE 15

2.4.1 Korduvad sisuplokid

 1. Olemas on mehhanism möödumiseks sisuplokkidest, mida korratakse erinevatel lehtedel (täidetud peab olema vähemalt üks järgnevatest tingimustest).
  1. Lehe päises asub link (näiteks: liigu pealehele), mis lingib pealehele. ÜLDINE 1
  2. Korduva sisuploki ees asub link, mille kaudu saab minna ploki lõppu. ÜLDINE 123
  3. Mahuka lehe puhul on võimalus linkide kaudu hüpata soovitud sisu juurde (loe lähemalt sisu vahelejätmise linkidest). ÜLDINE 124
 2. Tuleks grupeerida korduvaid sisuplokke, et neid saaks vahele jätta (täidetud peab olema vähemalt üks järgnevatest tingimustest).
  1. Erinevad sektsioonid on eraldatud pealkirja elemendiga. HTML 69
  2. Lingid, mis moodustavad terviku, on grupeeritud map elemendiga. HTML 50
  3. Raamide kasutamisel grupeeritakse sisu nende abil. HTML 70
  4. iframe/frame elemendi puhul title atribuudi kasutamine. HTML 64
   1. Title atribuut sildistab raami kasutajate jaoks; name atribuut sildistab selle skriptimiseks ja akna suunamiseks. Kasutajale name atribuuti ei esitata, vaid ainult title atribuuti.
  5. Skriptimise puhul saab kasutada kokkupandavat/lahtikäivat plokki, et plokist üle liikuda. SKRIPT 28

2.4.2 Lehe title element

 1. Igale lehele on antud unikaalne kirjeldav title element. ÜLDINE 88
 2. Kontrolli, et lehel oleks kasutatud title elementi. HTML 25

2.4.3 Fokuseerimise järjekord

 1. Interaktiivsed elemendid peavad klaviatuuri kasutades üksteisele loogilises järjekorras järgnema. ÜLDINE 59
  1. Kontrolli, et klaviatuuri abil vormi täites ei hüppaks fookus näiteks teise inimese andmetesse, kuigi täidetakse veel esimese inimese andmeid.
 2. Anna elementidele loogiliselt järjestatud fookus ühel järgnevatest viisidest.
  1. Kui disain ei võimalda HTMLi luua nii, et fookus oleks loogilises järjekorras, peaks kasutama tabindex atribuuti. HTML 4
  2. DOMi järjekord peaks klappima lehe visuaalse järjekorraga. CSS 27
 3. Muuda veebilehte dünaamiliseks, kasutades selleks üht alljärgnevatest viisidest.
  1. Dünaamiline sisu luuakse DOMis kohe pärast päästikuna kasutatud elementi (link, nupp). SKRIPT 26
  2. Dialoogi-aknad peaksid olema ligipääsetavad sõltumata seadmest. SKRIPT 37
  3. Plokid peaksid olema ümber korraldatud Document Object Model´i abil. SKRIPT 27

2.4.4 Lingi otstarve

 1. Kontrolli, et lingi tekst oleks kirjeldav. ÜLDINE 91
 2. Kontrolli, et lingis olev sisu/atribuudid oleksid kirjeldavad. HTML 30
 3. Kontrolli, et area elementidel oleks tekstiline alternatiiv. HTML 24
 4. Kontrolli, et oleks antud võimalus valida lühike/pikk lingikirjeldus ühel järgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et veebilehe alguses oleks link alternatiivsele versioonile. ÜLDINE 189
  2. Lingi tekste peaks olema võimalik pikendada ka skripti abil. SKRIPT 30
 5. Kontrolli, et tekstis olevale lingile eelneks piisavalt kirjeldav sisu. ÜLDINE 53
 6. Lisa lingile täiendav kirjeldus ühel järgnevatest viisidest.
  1. Title atribuut kirjeldamaks vastavat tekstilinki. HTML 33
  2. Peidetud span element kirjeldamaks vastavat tekstilinki (kindlasti ei kasutata visibility:hidden või display:none deklareeringuid). CSS 7
 7. Identifitseeri lingi eesmärk lingi teksti abil ühel järgnevatest viisidest.
  1. Selgita lingi eesmärki lingi teksti ja seda ümbritseva üksuste loendi abil. HTML 77
  2. Selgita lingi eesmärki lingi teksti ja seda ümbritseva paragrahviga. HTML 78
  3. Selgita lingi eesmärki lingi teksti ja seda ümbritseva tabeli lahtri ja sellega seotud tabeli päisega. HTML 79
  4. Selgita lingi eesmärki lingi teksti ja sellele eelneva pealkirja elemendiga. HTML 80
  5. Selgita lingi eesmärki lingi teksti ja pesastatud li elemendiga li elemendi sees. HTML 81

3.1.1 Veebilehe keel

 1. Kasuta keele atribuuti HTML-elemendis. HTML 57
  1. Kasuta lehe alguses <html> elemendi sees lang ja/või xml:lang atribuuti koos vastava keelekoodiga. (keelte koodid)

3.2.1 Fokuseerimisel

 1. Kontrolli, et elemendi fokuseerimisel ei toimuks sisus muudatusi. ÜLDINE 107

3.2.2 Sisestamisel

 1. Kontrolli, et sisu muutmiseks oleks olemas vastav nupp ühel järgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et oleks olemas ärasaatmisnupp (submit). HTML 32
  2. Kontrolli, et select elemendi väärtuse valimisel midagi ei toimuks ja muudatus ilmneks pärast ärasaatmisnupu klõpsamist. HTML 84
  3. Kontrolli, et oleks olemas kirjeldus, kui midagi muutub valikute tegemisel. ÜLDINE 13
  4. Kontrolli, et kasutatud oleks onchange sündmust, et sisu ei muutuks. SCRIPT 19

3.3.1 Veateated

Situatsioon A: vormis esineb kohustuslikke välju.

 1. Kontrolli, et teksti kirjeldus viitaks kohustuslikele väljadele, mis jäid täitmata või olid vigased. ÜLDINE 83
 2. Skripti abil luuakse kliendipoolne väljade kontroll ja veateated. SKRIPT 18

Situatsioon B: soovitud informatsioon peab olema spetsiaalses vormingus või väärtuses.

 1. Kontrolli, et oleks antud teksti kirjeldus, kui informatsioon ei ole antud väärtustes olemas. ÜLDINE 84
 2. Kontrolli, et oleks antud teksti kirjeldus, kui informatsioon on väljaspool antud vahemikku. ÜLDINE 85
 3. Skripti abil luuakse kliendipoolne väljade kontroll ja veateated. SKRIPT 18
 4. Skripti abil luuakse kliendipoolne väljade kontroll, veateated lisatakse DOMi ning fookus viiakse nendele. SKRIPT 32

3.3.2 Sildid ja instruktsioonid

 1. Kontrolli, et oleks olemas kirjeldavad sildid ühel järgnevatest viisidest. ÜLDINE 131:
  1. Kontrolli, et oleks antud näidis soovitava formaadi kohta. ÜLDINE 89
  2. Kontrolli, et vormile eelneks kirjeldus väljade kohta, mis vajavad ühte täpset formaati. ÜLDINE 184
  3. Kontrolli, et sildid ja väljad oleksid üksteisele lähedal, et paremini näha vastavaid seoseid. ÜLDINE 162
  4. Välja kirjeldamisel kasutatakse sildi asemel nuppu. ÜLDINE 167

4.1.1 Märkekeele kasutamine

 1. Valideeri veebilehed. G134
  1. Valideeri HTML.
  2. Valideeri XML.
  3. Valideeri CSS.
  4. Valideeri mobiililehed.
 2. Kasuta HTMLi vastavalt spetsifikatsioonile. HTML 88
  1. Kontrolli HTMLi semantikat. Näiteks kontrolli, et pealkirjad kasutaksid h1h6 märgendeid (mitte <div class="heading">), loetelu oleks loetelu jne.
 3. Kontrolli, et veebilehed genereeritaks ühel järgnevatest viisidest.
  1. Algus- ja lõpusilte on kasutatud vastavalt spetsifikatsioonile. HTML 74
  2. Veebilehed on korralikult vormindatud. HTML 75
   1. Kontrolli validaatoriga, et XML-failides ei esineks vigu.

4.1.2 Kasutajaliidese komponendid

 1. Kontrolli, et label elemendid oleks seotud vormi elementidega. HTML 44
 2. Kontrolli, et oleks kasutatud title atribuuti, kui label elementi ei saa kasutada. HTML 65
 3. Kontrolli, et oleks kasutatud tehnoloogia ligipääsetavuse funktsioone (näiteks Java Accessibility Java puhul) ÜLDINE 135
 4. Oma komponente luues kasuta tehnoloogiat, mis toetab ligipääsetavuse funktsioone. ÜLDINE 10

AA-TASEME KRITEERIUMID

lehe algusesse

1.2.4 Seletavad tekstid reaalajas sisule

 1. Kontrolli, et oleks olemas seletav tekst reaalajas meediale. ÜLDINE 9

1.2.5 Helikirjeldus

 1. Kontrolli, et videol oleks helikirjeldus. ÜLDINE 8

1.4.3 Kontrast

 1. Situatsioon A: kirjasuurus on alla 18 punkti, kui pole paksus kirjas, ja alla 14 punkti, kui on paksus kirjas.
  1. Kontrolli, et teksti ja tausta kontrasti suhe oleks 4.5:1. ÜLDINE 18
  2. Kontrolli, et poleks määratud kindlaks tausta- või teksti värvi ega kasutataks tehnoloogiat nende muutmiseks. ÜLDINE 148
  3. Kontrolli, et kasutajal oleks võimalus kontrasti muuta. ÜLDINE 174
 2. Situatsioon B: kirjasuurus on vähemalt 18 punkti, kui pole paksus kirjas, ja vähemalt 14 punkti, kui on paksus kirjas.
  1. Kontrolli, et teksti ja tausta kontrasti suhe oleks 3:1. ÜLDINE 145
  2. Kontrolli, et poleks määratud kindlaks tausta- või teksti värvi ega kasutataks tehnoloogiat nende muutmiseks. ÜLDINE 148
  3. Kontrolli, et kasutajal oleks võimalus kontrasti muuta. ÜLDINE 174

1.4.4 Teksti suuruse muutmine

 1. Kontrolli, et veebilehitsejaga suumi kasutamisel jääks alles lehe sisu ja funktsionaalsus. ÜLDINE 142
 2. Kontrolli, et tekstiümbris oleks muutuva suurusega, kui muudetakse teksti ja kasutatakse mõõtühikuid, mis on relatiivsed teiste mõõtmete suhtes, kasutades selleks ühte järgnevatest viisidest.
  1. Tekstiümbrise laius ja/või kõrgus on kindlaks määratud em mõõtühikutena. CSS 28
  2. Kirjasuurust saab valida protsendina. CSS 12
  3. Kirjasuurust saab valida nime järgi. CSS 13
  4. Kirjasuurus on kindlaks määratud em ühikutena. CSS 14
  5. Teksti suurust ja positsiooni muudetakse skripti abil. SKRIPT 34
  6. Kasutatud on liquid paigutust. ÜLDINE G146
 3. Kontrolli, et kasutajal oleks võimalik suurendada kõiki veebilehel olevaid tekste kuni 200 protsenti. ÜLDINE 178
 4. Kontrolli, et sisu ega funktsionaalsus ei kaoks, kui teksti suurust muudetakse, aga konteinerite suurus ei muutu. ÜLDINE 179

1.4.5 Tekstipildid

 1. Kontrolli, et teksti visuaalse esituse puhul oleks kasutatud CSSi. CSS 22
  1. Näiteks HTMLis ei kirjutata kõiki sõnu läbiva suurtähega, vaid kasutatakse selleks CSSi.
 2. Kontrolli, et oleks võimalik asendada pildivormingus tekstid tekstiga. CSS 30

2.4.5 Info leidmine

Täidetud peab olema vähemalt kaks alljärgnevatest punktidest.

 1. Kontrolli, et lingid viiks seotud lehtedele. ÜLDINE 125
 2. Kontrolli, et oleks olemas sisukord. ÜLDINE 64
 3. Kontrolli, et oleks olemas sisupuu. ÜLDINE 63
 4. Kontrolli, et lehel oleks olemas otsingufunktsioon. ÜLDINE 161
 5. Kontrolli, et väiksema veebilehe puhul oleks igal lehel lingid kõigile teistele lehtedele. ÜLDINE 126
 6. Kontrolli, et avalehelt oleks lingitud kõikidele lehtedele. ÜLDINE 185

2.4.6 Pealkirjad ja sildid

 1. Kontrolli, et sisul oleks seda kirjeldavad pealkirjad. ÜLDINE 130
 2. Kontrolli, et igal interaktiivsel elemendil oleks kirjeldav silt. ÜLDINE 131

2.4.7 Nähtav fookus

Täidetud peab olema vähemalt üks alljärgnevatest punktidest.

 1. Fookuses olev element on eristatav. ÜLDINE 149
 2. Fookuses oleva elemendi stiile on võimalusel võimendatud CSSiga. CSS 15
 3. Fookuse indikaator on igal kontrollil nähtav. ÜLDINE 165
 4. Fookuse indikaator on väga nähtav. ÜLDINE 195
 5. Fookus on loodud skripti abil, kui vastaval elemendil pole :focus tuge. SCRIPT 31

3.1.2 Veebilehe plokkide keel

 1. Kasuta lang atribuuti viidates muudatustele keeles. H58
  1. Kasuta lang või xml:lang atribuuti elementidel, mis on erinevad HTML-elemendis määratud keelest.

3.2.3 Muutumatu navigeerimine

 1. Kontrolli, et korduvad komponendid esineksid iga kord samas järjekorras. ÜLDINE 61

3.2.4 Muutumatud tunnused

 1. Kontrolli, et sama funktsionaalsusega silte, nimesid ja tekstialternatiive kasutataks järjepidevalt. ÜLDINE 197

3.3.3 Veateated

 1. Kontrolli, et vigaselt täidetud välja korral oleks antud parandusettepanekud. ÜLDINE 177

3.3.4 Vigade ennetamine

Situatsioon A: kui vormi ärasaatmine kohustab kasutajat millekski.

 1. Kontrolli, et veebilehel oleks olemas ajalimiit tellimuse/aplikatsiooni tühistamiseks ja muutmiseks ning selle kohta on ka kirjeldus veebilehel. ÜLDINE 164
 2. Kontrolli, et kasutaja saaks enne andmete ärasaatmist sisestatud informatsiooni üle vaadata ja muuta. ÜLDINE 98
 3. Kontrolli, et lisaks ärasaatmisnupule oleks selle kõrval olemas ka checkbox – lisaväli andmete kinnitamiseks. ÜLDINE 155

Situatsioon B: kui tegevuse tagajärjel andmed kustutatakse.

 1. Kontrolli, et kasutajal oleks võimalik kustutatud andmeid taastada. ÜLDINE 99
 2. Kontrolli, et kasutaja saaks valitud tegevuse kinnitada/tühistada . ÜLDINE 168
 3. Kontrolli, et lisaks ärasaatmisnupule oleks selle kõrval ka checkbox – lisaväli andmete kinnitamiseks. ÜLDINE 155

Situatsioon C: kui veebileht sisaldab testkeskkonda.

 1. Kontrolli, et kasutaja saaks enne andmete ärasaatmist sisestatud informatsiooni üle vaadata ja muuta. ÜLDINE 98
 2. Kontrolli, et kasutaja saaks valitud tegevuse kinnitada/tühistada. ÜLDINE 168

AAA-TASEME KRITEERIUMID

lehe algusesse

1.2.6 Video

 1. Videopõhisele sisule on olemas alternatiiv viipekeelse tõlkena. ÜLDINE 54

1.2.9 Reaalajas heli

 1. Kontrolli, et oleks olemas link transkriptile. ÜLDINE 151
 2. Kontrolli, et oleks olemas tekstipõhised alternatiivid reaalajas helilisele sisule. ÜLDINE 150
 3. Kontrolli, et veebilehel oleks olemas teenus helilise sisu tõlkimiseks kirjalikule kujule. ÜLDINE 157

1.4.6 Kontrast

 1. Situatsioon A: tekst on alla 18 punkti, kui pole paksus kirjas, ja alla 14 punkti, kui on paksus kirjas.
  1. Kontrolli, et teksti ja tausta kontrasti suhe oleks 7:1. ÜLDINE 17
 2. Situatsioon B: tekst on vähemalt 18 punkti, kui pole paksus kirjas, ja vähemalt 14 punkti, kui on paksus kirjas.
  1. Kontrolli, et teksti ja tausta kontrasti suhe oleks 4.5:1. ÜLDINE 18

1.4.7 Taustaheli

 1. Kontrolli, et mitteinformatiivne taustaheli oleks informatiivsest helist vähemalt 20 detsibelli vaiksem. ÜLDINE 56

1.4.8 Visuaalne esitus

 1. Kasutaja saab muuta esiplaani ja tausta värve – täidetud peab olema vähemalt üks alljärgnevatest punktidest.
  1. CSSiga on määratud teksti ja tausta värv sekundaarse sisu jaoks, nagu näiteks bännerid või navigatsioon, kuid pole määratud peamise sisu värve. CSS 23
  2. CSSiga on määratud raamid ja asetus, kuid pole määratud teksti ja tausta värve. CSS 25
  3. Kasutatud on üldlevinut tehnoloogiat, millega saab muuta teksti esiplaani ja tausta värve. ÜLDINE 156
  4. Pole kindlaks määratud tausta ega teksti värvi ning ei kasutata tehnoloogiat nende muutmiseks. ÜLDINE 148
  5. On olemas vahend tausta ja teksti värvide valimiseks. ÜLDINE 175
 2. Teksti laius pole üle 80 tähemärgi – täidetud peab olema vähemalt üks alljärgnevatest punktidest.
  1. Kontrolli, et rea lugemiseks poleks vaja teksti horisontaalselt kerida. HTML 87
  2. Tulpade laiuste määramisel on kasutatud suhtelisi mõõtühikuid, et read oleksid keskmiselt 80 tähemärki või vähem, kui veebilehitseja suurust muudetakse. CSS 20
 3. Tekst pole rööpjoondatud – täidetud peab olema vähemalt üks alljärgnevatest punktidest.
  1. Tekst on joondatud CSSiga vasakule või paremale. CSS 19
  2. Rööpjoondust on võimalik eemaldada. ÜLDINE 172
  3. Tekst on joondatud vaid ühele poole. ÜLDINE 169
 4. Reavahe suurus – täidetud peab olema vähemalt üks alljärgnevatest punktidest.
  1. Reavahet ja lõikude vahet on võimalik suurendada. ÜLDINE 188
  2. Reavahetus on kindlaks määratud CSSiga. CSS 21
 5. Teksti on võimalik suurendada kuni 200% – täidetud peab olema vähemalt üks alljärgnevatest punktidest.
  1. Kasutatud on liquid paigutust. ÜLDINE 146
  2. Sisu on võimalik paigutada ümber nii, et teksti lugemiseks pole vaja kasutada horisontaalset kerimisriba. CSS 26

2.2.3 Ajalimiit

 1. Kontrolli, et poleks seatud ühtegi ajalimiiti. ÜLDINE 5

2.2.4 Katkestused

 1. Kontrolli, et automaatne sisu uuendamine oleks vaikimisi välja lülitatud või kasutajat hoiatataks automaatse uuendamise eest ning kasutajal oleks võimalik see edasi lükata. ÜLDINE 75
 2. Kontrolli, et oleks olemas vastav nupp/link, kui soovitakse sisu uuendada, ja et uuendusi ei tehtaks automaatselt. ÜLDINE 76
 3. Teate-aknad, mis kuvavad ebaolulist infot, ei peaks olema algselt aktiveeritud. Kasutajal peaks olema võimalus need aktiveerida ja seejärel ka inaktiveerida. SKRIPT 14

2.2.5 Uuesti autentimine

 1. Kontrolli, et seansi aegumisel salvestataks kasutaja info ja uuesti autentimisel oleks see info alles. ÜLDINE 105
 2. Kontrolli, et uuesti autentimise lehel oleks info peidetud või krüpteeritud kujul. ÜLDINE 181

2.4.8 Hetkeasukoht

 1. Kontrolli, et seda näidataks nn leivapuru abil – see aitab kasutajal aru saada, kuidas sisu on üles ehitatud ja kuidas liikuda tagasi eelmistele veebilehtedele. ÜLDINE 65
 2. Kontrolli, et seda näidataks navigatsioonis. ÜLDINE 128
 3. Kontrolli, et dokumentide seoste loomisel kasutataks link elementi. HTML 59

2.4.10 Pealkirjad

 1. Kontrolli, et igal jaotisel oleks pealkiri. ÜLDINE 141

3.1.3 Erialased/ebaharilikud sõnad

Situatsioon A: kui veebilehel oleval sõnal on üks tähendus.

 1. Kontrolli, et erialase/ebahariliku sõna esmasel mainimisel oleks antud sellele definitsioon ühel alljärgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et ebatavaline sõna oleks lingitud definitsioonile. ÜLDINE 55
   • Kontrolli, et oleks kasutatud definitsiooni elementi. HTML 40
   • Kontrolli, et oleks link element, mis viitab sõnastikule. HTML 60
  2. Kontrolli, et ebatavaline sõna oleks defineeritud enne või pärast selle esmast mainimist. ÜLDINE 112
   • Kontrolli, et kasutatud oleks dfn elementi. HTML 54
 2. Kontrolli, et erialasele/ebaharilikule sõnale oleks igal mainimisel antud definitsioon ühel alljärgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et ebatavaline sõna oleks lingitud definitsioonile. ÜLDINE 55
   • Kontrolli, et oleks kasutatud definitsiooni elementi. HTML 40
   • Kontrolli, et oleks link element, mis viitab sõnastikule. HTML 60
  2. Kontrolli, et oleks olemas sõnastik. ÜLDINE 62
  3. Kontrolli, et oleks olemas funktsioon otsimaks online-sõnastikust. ÜLDINE 70

Situatsioon B: kui veebilehel oleval sõnal on mitu tähendust.

 1. Kontrolli, et erialasele/ebaharilikule sõnale oleks igal mainimisel antud definitsioon ühel alljärgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et ebatavaline sõna oleks lingitud definitsioonile. ÜLDINE 55
   • Kontrolli, et oleks kasutatud definitsiooni elementi. HTML 40
   • Kontrolli, et oleks link element, mis viitab sõnastikule. HTML 60
  2. Kontrolli, et ebatavaline sõna oleks defineeritud enne või pärast selle esmast mainimist. ÜLDINE 112
   • Kontrolli, et oleks kasutatud dfn elementi. HTML 54

3.1.4 Lühendid

Situatsioon A: kui veebilehel oleval lühendil on üks tähendus.

 1. Kontrolli, et lühendi esmasel mainimisel oleks antud selle definitsioon ühel alljärgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et seletusele eelneks või järgneks esimesel mainimisel vastav lühend. ÜLDINE 97
  2. Kontrolli, et lühend oleks lingitud definitsioonile. ÜLDINE 55
  3. Kontrolli, et lühendite definitsioonide puhul oleks kasutatud abbr elementi. HTML 28
 2. Kontrolli, et lühendile oleks antud kõigil mainimistel definitsioon ühel alljärgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et lühend oleks lingitud definitsioonile. ÜLDINE 55
  2. Kontrolli, et oleks olemas sõnastik. ÜLDINE 62
  3. Kontrolli, et oleks link element, mis viitab sõnastikule. HTML 60
  4. Kontrolli, et oleks olemas funktsioon otsimaks online-sõnastikust. ÜLDINE 70
  5. Kontrolli, et lühendite definitsioonide puhul oleks kasutatud abbr elementi. HTML 28

Situatsioon B: kui veebilehel oleval lühendil on mitu tähendust.

 1. Kontrolli, et lühendile oleks antud kõigil mainimistel definitsioon ühel alljärgnevatest viisidest.
  1. Kontrolli, et lühend oleks lingitud definitsioonile. ÜLDINE 55
  2. Kontrolli, et lühendite definitsioonide puhul oleks kasutatud abbr elementi. HTML 28

3.1.5 Keerukam tekst

 1. Kontrolli, et keerukamast tekstist oleks tehtud kokkuvõte, mis ei vaja arusaamiseks enamat kui keskharidus. ÜLDINE 86
 2. Kontrolli, et keerukamat teksti, mis kirjeldab protsessi või kontseptsiooni, toetaksid pildid, illustratsioonid. ÜLDINE 103
 3. Kontrolli, et tekstil oleks audioversioon. ÜLDINE 79
 4. Kontrolli, et oled teksti loetavamaks teinud. ÜLDINE 153
 5. Kontrolli, et keerukamatest protsessidest ja kontseptsioonidest, millest tuleb aru saada, oleks viipekeelne versioon. ÜLDINE 160

3.1.6 Hääldamine

 1. Kontrolli, et hääldus järgneks hääldamist vajavale sõnale. ÜLDINE 120
 2. Kontrolli, et hääldust vajav sõna oleks esmaesinemisel lingitud informatsioonile, mis sisaldab hääldust. ÜLDINE 121
 3. Kontrolli, et oleks olemas sõnastik hääldust vajavate sõnade jaoks. ÜLDINE 62
 4. Kontrolli, et rõhumärke saaks välja lülitada. ÜLDINE 163
 5. Kontrolli, et oleks kasutatud RUBY elemente. HTML 62

3.2.5 Muudatused veebilehel

Situatsioon B: kui veebilehel on automaatsed ümbersuunamised.

 1. Kontrolli, et ümbersuunamised oleks serveripoolsed ja mitte kliendipoolsed. SERVER 1
 2. Kui soovitakse kliendipoolset ümbersuunamist, peaks kasutama meta refresh'i. HTML 76

Situatsioon C: kui veebilehel on hüpikaknad.

 1. Kontrolli, et kasutatud oleks target atribuuti ja kasutajat teavitataks uuest avanevast aknast lingi kirjelduses. HTML 83
 2. Akna avamiseks kasutatakse skripti. SKRIPT 24

3.3.5 Abi

Situatsioon A: kui vorm vajab tekstisisendit.

 1. Kontrolli, et oleks olemas link abistava tekstiga vormi väljade täitmiseks. ÜLDINE 71
 2. Kontrolli, et oleks olemas virtuaalne abiline. ÜLDINE 193
 3. Kontrolli, et oleks olemas õigekirja kontroll ja soovitused. ÜLDINE 194