Kontrolli oma veebilehte

Sisestades oma kodulehe aadressi ja klõpsates nuppu, avatakse veebilehitsejas vastav sakk - esimene kiiruse, teine HTMLi ja kolmas CSSi tulemuste kohta. NB! Kontrollitakse vaid sisestatud aadressi ja mitte kõiki kodulehel olevaid lehekülgi. CSSi kontrollimiseks eraldi URL-e kontrollida pole enamikel juhtudel vaja.

Meie front-end'i kvaliteet

Meie töö on alati kontrollitud

HTML-koodi kontrollimine tagab, et veebileht on visuaalselt korrektne ja toimiv erinevates seadmetes, mida tarbijad kasutavad (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti). Samuti tagab kontrollimine selle, et leht töötab korrektselt erinevate veebilehitsejatega (Firefox, Chrome, Internet Explorer) ning HTML e-kiri avaneb e-posti klientidel.

Meie kood arvestab otsingumootoritega

Meie koodistruktuurid arvestavad üldtuntud SEO põhimõtteid, et muuta koduleht otsingumootorites nähtavaks. Kui tarbija otsib mõnda toodet või teenust, aitab just SEO reeglite järgimine lehte otsingutulemustes tasuta esimeste seas kuvada. Selleks peab veebileht olema otsingumootori tingimuste jaoks optimeeritud ning sisaldama ka asjakohast sisu, linke ja metatag’e. Näiteks Google pakub minimaalse programmina selliseid SEO soovitusi.

Loome kiirusele orienteeritud lahendusi

Kvaliteetne front-end arendus loob veebilehe, mis avaneb kasutajale võimalikult kiiresti. Uuringute järgi leiab 47% inimestest, et veebileht peab laadima maksimaalselt 2 sekundit või isegi vähem ning 75% veebipoodide külastajatest siirdub pigem konkurendi juurde, kui kannatab ära viivituse lehetöös. Hästi tehtud front-end aitab neid probleeme ennetada, näiteks peavad ka pildid olema optimeeritud. Statistika allikas: conversionxl.com

Arvestame kõikide vajadustega

Lahendusi luues jälgime muuhulgas seda, et veebileht oleks maksimaalselt ligipääsetav ka puudega inimestele. Eestis on 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 141 026 puudega inimest, mis moodustab elanikkonnast tervelt 11%. Erinevaid ligipääsetavuse tasemete suuniseid (WCAG 2.0) järgides saab veebilehe sisu muuta ligipääsetavaks suuremale hulgale neist inimestest, sealhulgas pimedatele ja vaegnägijatele, kurtidele ning vaegkuuljatele, õpiraskustega, kõnehäirega ja liikumispuudega inimestele. Allikas: Statistikaameti aastaraamat.

Lõpptulemuse täpne vastavus disainile

Kvaliteetselt tehtud arendus loob HTMLi, mis vastab täpselt disaineri nägemusele. Disainer annab üldjuhul arendajale sisendi, mis on kliendi vajadusi arvestades põhjalikult läbi mõeldud.

Koodi taaskasutatavus ja kiire arendus

Koodi kirjutamisel arvestame, et kodeeritud elemente oleks hiljem lihtne taaskasutada ning edasi arendada. Nii saab lahendusi kasutada võimalikult kaua ja nende täiustamine ei nõua suurt vaeva.

Kvaliteet ja standarditele vastavus

Valideerime oma koodi, sest see aitab juba eos vigu ennetada ja lihtsustab koodi haldamist. Samuti jälgime, et tehtud töö vastaks W3C standarditele.